قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۷,۷۰۰ (هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید.