قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

بازار ارز امروز شاهد افزایش ۶۰ تومانی قیمت درهم امارات است که ۷,۲۸۰ (هفت هزار و دویست و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.