قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

قیمت درهم امارات امروز در بازار ارز بالا رفت و با رشد ۳۵۰ تومانی به ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.