قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

درهم امارات امروز در بازار افزایش قیمت ۳۰ تومانی را تجربه کرد و به ۷,۰۸۰ (هفت هزار و هشتاد ) تومان رسید.