قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد سیر صعودی را تجربه کرد و به ۷,۹۶۰ (هفت هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.