قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

بازار امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۷,۳۴۰ (هفت هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.