قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

بازار امروز شاهد افت قیمت درهم امارات است که با ۱۸۰ تومان کاهش، ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.