قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱قیمت درهم امارات امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

بازار امروز شاهد رشد قیمت درهم امارات است که با ۱۴۰ تومان افزایش، ۷,۱۲۰ (هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.