قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۸,۱۲۰ (هشت هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.