قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت درهم امارات است که به ۷,۶۷۰ (هفت هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید.