قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت درهم امارات است که به ۷,۱۵۰ (هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.