قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

بازار ارز امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که ۷,۶۵۰ (هفت هزار و ششصد و پنجاه) تومان نرخ گذاری شد.