قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

درهم امارات امروز با رشد ۲۵۰ تومانی قیمت که تجربه کرد، ۷,۱۰۰ (هفت هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.