قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

درهم امارات امروز در بازار ارز افزایش ۹۷ تومانی را تجربه کرد و به ۷,۲۸۰ (هفت هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.