قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲قیمت درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

بازار امروز شاهد افزایش ۳۰ تومانی قیمت درهم امارات است که به ۷,۲۴۰ (هفت هزار و دویست و چهل) تومان رسید.