قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

قیمت درهم امارات امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۸,۰۴۴ (هشت هزار و چهل و چهار ) تومان رسید.