قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۸,۱۹۴ (هشت هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید.