قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

بازار ارز امروز شاهد کاهش قیمت درهم امارات است که به ۷,۱۹۰ (هفت هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.