قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

بازار امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۸,۲۵۰ (هشت هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.