قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

درهم امارات امروز با ۵۰ تومان افزایش، ۷,۰۹۳ (هفت هزار و نود و سه ) تومان قیمت گذاری شد.