قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

بازار امروز شاهد افت قیمت درهم امارات است که با کاهش ۵۰ تومانی، ۷,۲۳۰ (هفت هزار و دویست و سی ) تومان معامله شد.