قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶قیمت درهم امارات امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

بازار امروز شاهد افت ۸۰ تومانی قیمت درهم امارات است که به ۶,۸۷۰ (شش هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید.