قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت درهم امارات است که به ۸,۰۵۶ (هشت هزار و پنجاه و شش ) تومان رسید.