قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

درهم امارات امروز در بازار کاهش قیمت را تجربه کرد و به ۷,۲۲۰ (هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.