قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

بازار امروز شاهد افت ۳۰ تومانی قیمت درهم امارات است که به ۷,۹۰۵ (هفت هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.