قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

قیمت درهم امارات امروز در بازار پایین آمد و به ۷,۶۰۰ (هفت هزار و ششصد) تومان رسید.