قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

بازار امروز شاهد رشد ۵۰ تومانی قیمت درهم امارات است که به ۷,۰۰۰ (هفت هزار) تومان رسید.