قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹قیمت درهم امارات امروز چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

بازار امروز شاهد رشد قیمت درهم امارات است که با ۲۶۰ تومان افزایش، ۷,۴۲۰ (هفت هزار و چهارصد و بیست ) تومان ارزش گذاری شد.