قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

بازار آزاد امروز هم شاهد افت قیمت درهم امارات است که ۷,۳۹۰ (هفت هزار و سیصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.