قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

قیمت درهم امارات امروز در بازار کاهش یافت و با افت ۱۸۰ تومانی به ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.