قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت درهم امارات است که به ۷,۰۲۱ (هفت هزار و بیست و یک ) تومان رسید.