قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

درهم امارات امروز در بازار افت قیمت ۲۰ تومانی را تجربه کرد و به ۷,۰۹۰ (هفت هزار و نود) تومان رسید.