قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹قیمت درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

بازار امروز شاهد افت ۵۰ تومانی قیمت درهم امارات است که به ۶,۸۷۰ (شش هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان رسید.