قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| ورود پوند به کانال کاهشیقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵| ورود پوند به کانال کاهشی

قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش ۹۰۰ تومانی را تجربه کرد و به ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.