قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲| دلار کانال عوض کردقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲| دلار کانال عوض کرد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش هزار و ۶۵۰ تومانی همراه شد و به ۲۹,۲۵۰ (بیست و نه هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.