قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومان

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش هزار و ۱۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.