قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| یورو گران شدقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹| یورو گران شد

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش هزار و ۳۰۰ تومانی همراه شد و به ۲۶,۶۰۰ (بیست و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.