قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| دلار تغییر کانال دادقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶| دلار تغییر کانال داد

بازار آزاد در حالی امروز آغاز به کار کرد که قیمت دلار با رشد ۵۰۰ تومانی که تجربه کرد به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.