قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳| افزایش قیمتقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳| افزایش قیمت

دلار امروز در بازار آزاد افزایش قیمت را تجربه کرد و با رشد ۲۰۰ تومانی به ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.