قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| قیمت‌ها افزایشی شدقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰| قیمت‌ها افزایشی شد

دلار امروز در بازار آزاد در حالی معامله شد که افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۵,۴۰۰ (بیست و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید.