قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| قیمت بالا رفتقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| قیمت بالا رفت

بازار امروز شاهد افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت دلار است که ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان خرید و فروش شد.