قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| پوند ارزان شدقیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷| پوند ارزان شد

بازار امروز شاهد ثبات قیمت دلار است که بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۲۵,۸۰۰ (بیست و پنج هزار و هشتصد ) تومان معامله شد.