قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| دلار وارد کانال ۲۷ هزار تومان شدقیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹| دلار وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد

بازار آزاد امروز شاهد افت سه هزار و ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۷,۹۰۰ (بیست و هفت هزار و نهصد) تومان رسید.