قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومانقیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰| ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومان

قیمت دلار امروز با رشد هزار و ۵۰۰ تومانی همراه و در بازار آزاد ۲۸,۱۰۰ (بیست و هشت هزار و یکصد) تومان نرخ گذاری شد.