قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷| قیمت پایین آمدقیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷| قیمت پایین آمد

بازار آزاد امروز شاهد کاهش ۳۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.