قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| قیمت‌ها پایین آمدقیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| قیمت‌ها پایین آمد

بازار امروز شاهد افت ۹۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.