قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۴| ورود دلار به کانال کاهشی

بازار امروز شاهد افت ۹۰۰ تومانی قیمت دلار است که به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید.