قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| ریزش قیمتقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| ریزش قیمت

قیمت دلار امروز در بازار پایین آمد و با ریزش ۳۵۰ تومانی به ۲۹,۴۰۰ (بیست و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.