قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| یورو ارزان شدقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| یورو ارزان شد

قیمت دلار امروز در بازار پایین آمد و با ریزش ۷۵۰ تومانی به ۲۹,۰۰۰ (بیست و نه هزار) تومان رسید.