قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| ورود دلار به کانال کاهشیقیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰| ورود دلار به کانال کاهشی

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت دلار است که با افت ۳۰۰ تومانی به ۲۷,۷۰۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید.